1 1 1 1 1

Na osnovu člana 11. Stav 1. Tačka c. Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno sandbijevanje stanovništva (Službene novine FBiH, broj:88/12) i člana 147. Zakona o upravnom postupku (Službene novine FBiH, broj:2/98), Služba za razvoj, privredu i vanprivredu poziva građane MZ Goleš, MZ Turbe, JKP “Bašbunar “ – u stečaju kao i ostale zainteresovane građane, zainteresovane privredne subjekte, fizička i pravna lica na JAVNU RASPRAVU o Elaboratu – zaštite izvorišta “GOLEŠ” Javna rasprava će se održati 12.09.2018. godine u 12,00 sati u Maloj sali Općine Travnik. Uvid u Elaborat zaštite izvorišta „Goleš“ zainteresovani mogu izvršiti u zgradi Općine Travnik – soba broj 35, kontakt osoba Elma Pružan ili stranici www.opcinatravnik.com.ba. UČEŠĆE JAVNOSTI: -Javni poziv istaknut na oglasnoj ploči, Općine; MZ Goleš, MZ Turbe i web stranici općine Travnik, -Javni uvid u prostorijama Službe za razvoj, privredu i vanprivredu, soba br:35, -Javna rasprava: Mala sala Općine Travnik 12.09.2018.god u 12,00 sati, -Pismene primjedbe dostaviti Službi za razvoj, privredu i vanprivredu do 21.09.2018.godine, poštom na adresu Općina Travnik, Konatur bb ili na emajl:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..