MJESNA ZAJEDNICA „BOJNA“

 

Adresa sjedišta: Školska bb, 72270 Travnik

e-mail:

ISTEKAO MANDAT

Predsjednik Savjeta MZ

tel: 061/016-367

e-mail:

ISTEKAO MANDAT

Predsjednik Skupštine MZ

tel:

e-mail: 

Članovi Savjeta Mjesne zajednice:

 ISTEKAO MANDAT

Naseljena mjesta i ulice:

Aleja Konzula,  Antifašista,  Bašćeluci (dio),  Bojna, Bojna Sokak,  Kenteš, Naselje Mehmeda Spahe,  Pašamahala,  Potok, Stadion, Gaj, Školska i naselje

Šarića Brdo

Put do središta Općine

Bojna - Travnik

Broj domaćinstava:

 

Broj stanovnika: