MJESNA ZAJEDNICA „GRAHOVČIĆI“

 

Adresa sjedišta: Škola Grahovčići bb, 72281 Han Bila – Travnik                                             

e-mail:

MATOŠEVIĆ VALENTIN

Predsjednik Savjeta MZ

tel: 063/989-879

e-mail:

BARBIĆ ZORAN

Predsjednik Skupštine MZ

tel: 063/289-744

e-mail:

Članovi Savjeta Mjesne zajednice:

 

Naseljena mjesta i ulice:

Grahovčići sa zaseocima: Barbići, Plavčići i Vinište

Put do središta Općine

 

Broj domaćinstava:

 

Broj stanovnika: