MJESNA ZAJEDNICA „ŠIŠAVA“

 

Adresa sjedišta:  Škola Šišava bb, 72286 Babanovac – Travnik

e-mail:

MARIĆ JOVAN

Predsjednik Savjeta MZ

tel: 062/376-970

e-mail:

RAC DRAGAN

Predsjednik Skupštine MZ

tel: 061/452-776

e-mail:

Članovi Savjeta Mjesne zajednice:

 

Naseljena mjesta i ulice:

Šišava sa zaseocima: Bjelosavac, Čatići, Kutlovac, Lužnica, Palež, Potok, Rakita i Šemunica

Put do središta Općine

Šišava – Gostilj – Turbe – Travnik

Broj domaćinstava:

 

Broj stanovnika: