1 1 1 1 1

Na osnovu Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima za ostvarivanje prava za dodjelu finansijskih sredstava broj: 01-11.7-360/2020 od 4.5.2020.godine, Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona raspisuje JAVNI POZIV ZA DODJELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA SA PRAVNIM SUBJEKTIVITETOM KOJIMA JE NAREDBAMA ŠTABOVA CIVILNE ZAŠTITE ZABRANJENO OBAVLJANJE DJELATNOSTI I PREDMET

Pozivaju se pravna i fizička lica sa pravnim subjektivitetom kojima je naredbama štabova civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnost da se prijave na ovaj javni poziv kako bi se istim obezbjedila sredstva za subvencioniranje 50% najniže neto plate za mjesec april 2020. godine definisane Općim kolektivnim ugovorom u iznosu od 406,00 KM.

 

Tekst Javnog poziva I prijavni obrasci mogu se preuzeti nalinkovima ispod:

Izvještaj po Javnom pozivu

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava

Lista djelatnosti kojima je zabranjen rad naredbama FŠCZ

Zahtjev za dodjelu sredstava