1 1 1 1 1

Predsjedavajuća Općinskog vijeća zakazala je  35. REDOVNU sjednicu Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati  27. 05. 2020. godine (SRIJEDA), u 10ºº sati, on-line.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći

 

 

Dnevni red

 

 

 1. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja najamnine za stan korisnicima općinskih stanova i subvencioniranju – plaćanju najamnine od strane Općine
 2. Prijedlog Odluke o ustupanju imovine na privremeno korištenje
 3. Prijedlog Odluka o prihvaćanju sredstava investicijskog granta iz SIDA – EBRD II Programa za komunalni okoliš i klimu za Projekt “Regionalni vodovod Plava voda”
 4. Prijedlog Strategije za mlade Općine Travnik 2020. - 2027. godina
 5. Izvještaj o radu Općinskog vijeća Travnik za 2019. godinu
 6. Izvještaj o radu načelnika Općine, kabineta načelnika i službi za upravu Općine Travnik u okviru jedinstvenog organa uprave i Upravne organizacije Teritorijalna vatrogasna jedinica Travnik za 2019. godinu
 7. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Travnik za 2019. godinu
 8. Rješenja o dodjeli zemljišta za;
 9. Neven Andromak
 10. Hilmo Čaluk
 11. Nermin Duraković
 12. Enes i Jasmin Aščić
 13. Suad Bajrić
 14. Đemil Jusić