1 1 1 1 1

Izvještaj iz Matičnog ureda

Prema informacijama iz Matičnog ureda Travnik od 01.01.2020.godine do 14.08.2020.godine  u matične knjige rođenih  upisano je 336 djece.

Za isti period  u matične knjige vjenčanih upisano je 196 vjenčanja a u matične knjige umrlih upisano je 389 osoba.