Povodom obilježavanja Dana Armije R BIH, načelnik Općine Travnik, Admir Hadžiemrić danas je posjetio Šehidsko mezarje i polaganjem cvijeća odao počast onima koji su za svoju domovinu dali ono najvrednije, svoje živote.

Omladinska bankaTravnik poziva mlade da pišu mikrobiznise od 13.04. do 30.04.2020. godine do 14 sati. 

Za mlade poduzetnike i poduzetnice od 18 do 35 godina, Omladinska banka je obezbijedila i podršku za registraciju obrta ili komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva u iznosu od 500 KM do 2.000 KM.

Odluka donesena dana 07.04.2020. od strane direktora Federalnog zavoda za agropedologiju, e odnosi  se na oslobađanje od plaćanja troškova analiza za potrebe provođenja Kontrole plodnosti zemljišta.

Na osnovu Naredbe Kantonalnog štaba civile zaštite SBK/KSB broj: 01-40-8-1/20-13 od 10.04.2020. godine, a u u vezi s članom 134. stav 2 Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (''Službene novine Federacije BiH'', broj: 39/03, 22/06 i 43/10) i člana 18. Poslovnika o radu Općinskog štaba civilne zaštite Općine Travnik („Službene novine Općine Travnik“, broj: 6/11), Općinski štab civilne zaštite Travnik   d o n o s i :

                                                                                                                        N A R E D B U

                                                                                           o zabrani paljenja vatre na otvorenom prostoru

 

  1. Općinski štab civilne zaštite Općine Travnik prateći trenutnu situaciju uslijed povećanog broja požara a na osnovu tačke 1. Naredbe Kantonalnog štaba civile zaštite SBK/KSB broj: 01-40-8-1/20-13 od 10.04.2020. godine, donosi Naredbu o zabrani palenja vatre na otvorenom prostoru područja općine Travnik (kao što su šume, šumska i poljoprivredna zemljišta, površine u blizini šuma, površine u blizini elektroenergetskih postrojenja i sl.) do daljnjeg.
  1. Zadužuju se službe za upravu Općine Travnik, da svaka iz svog djelokruga rada, obavijeste mjesne zajednice, javne ustanove i preduzeća, poljoprivredna udruženja i sl., o donesenoj Naredbi.
  1. S Naredbom upoznati javnost i istu objaviti putem sredstava informisanja, web stranici Općine Travnik i u Službenim novinama Općine Travnik.
  1. Sa realizacijom Naredbe otpočeti odmah.

Načelnik Općine Travnik ,Admir Hadžiemrić I predsjedavajuća Općinskog vijeća, Vlatka Lovrinović ,svojim sugrađanima katolicima upućuju iskrene čestitke u povodu kršćanskog blagdana Uskrsa: “Poštovani sugrađani, u ovom teškom vremenu važno je da predstojeći blagdan Uskrs u svima nama probudi osjetljivost za potrebe drugih i želju za međusobnim razumijevanjem i pomaganjem jer samo tako možemo se suočavati sa životnim problemima. U tom duhu, povodom najvećeg kršćanskog blagdana u ime Općine Travnik i u svoje osobno ime svima koji ga slave, želimo sretan Uskrs.”

Produženje roka  za ažuriranje podataka u registru gazdinstava.

Zbog radova u dijelu ulice Aleja Konzula (od zgrade Internacionalnog univerziteta Travnik do džamije Kalibunar) ulica je privremeno zatvorena za saobraćaj u oba smjera. Vrši se izmjena režima saobraćaja u dijelu ulice Meljanac (kroz naselje grozdovi-Kalibunar) na način da će se saboraćaj odvijati u oba smjera. Saobraćaj teretnih motornih vozila i autobusa preusmjerava se prema raskrsnici kod autobuske stanice Travnik , te se istim zabranjuje skretanje sa magistralne ceste u lijevo i u desno na raskrsnici Kalibunar prema džamiji Kalibunar dok traje izvođenje radova.

Molimo građane za strpljenje.

Podrška zdravstvenim ustanovama od strane travničkih privrednika je zaista dobar primjer socijalne i društvene osjetljivosti naših sugrađana ,vlasnika i voditelja kompanija i institucija.