Sukladno Naredbama  Federalnog stožera civilne zaštite  i  Kantonalnog stožera civilne zaštite Općinski stožer civilne zaštite Travnik ,na svojoj jučerašnjoj sjednici  poduzeo je niz preventivnih mjera ,prateći upute viših novoa vlasti i Zavoda za javno zdravstvo  SKB.

Pored navedenog, u kontaktima sa komunalnim poduzećima na području Travnika prati se realizacija planova čišćenja  a dogovorene su i dalje aktivnosti na pojačanim  mjerama  čišćenja grada i prigradskih naselja .

Ovom prilikom pozivamo građane na poštivanje svih mjera koje se odnose na samozaštitu i zabranu okupljanja .

U skladu sa Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite broj: 12-40-6-148-5/20 od 17.03.2020. aktivirani su svi operativni centri civilne zaštite koji mogu putem broj 121 zaprimati sve pozive koji se odnose na pojavu zarazne bolesti(koronavirus) –prijave novih slučajeva,narušavanje samoizolacije ili drugih oblika neadekvatnog ponašanja u novonastaloj situaciji.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma na osnovu Naredbe Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva od 10.3 2020. godine u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanje mjera radi sprečavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID-19), koja je Zaključkom Vlade Federacije BiH, V.broj:164/2020 od 31.01.2020. godine proglašena zaraznom bolešću čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Federacije BiH, izdaje sljedeće:

S CILJEM REALIZACIJE MJERA NA SPREČAVANJU ŠIRENJA VIRUSA COVID-19, UTVRĐENIH ODLUKOM KRIZNOG ŠTABA FEDERACIJE BIH I NAREDBOM KRIZNOG ŠTABA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE SBK /KSB, NAČELNIK OPĆINE TRAVNIK  DONIO JE NAREDBU  O  POSEBNOM REŽIMU RADA SLUŽBI OPĆINE TRAVNIK  SVE DOK TRAJE OPASNOST OD ŠIRENJA VIRUSA :

Obavještavamo građane područja Općine Travnik da usljed pandemije COVID-19 PODUZMU preventivne mjere u svrhu zaštite ličnog zdravlja i zdravlja osoba s kojima se dolazi u kontakt.

Dana 13.03.2020. godine u prostorijama Osnovne škole Kalibunar održana je Izborna Skupština mjesne zajednice Kalibunar na kojoj je Janković Marko izabran za predsjednika Skupštine, a Migalo dr. Mersiha za zamjenika predsjednika.

U skladu sa  naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva i socijalne politike SBK,  a u cilju suzbijanja i prevencije širenja bolesti izazvane koronavirusom, a  kojom se obustavlja održavanje kulturnih i sportskih događaja na području srednje Bosne, Organizacioni odbor manifestacije „Dan općine Travnik 2020“ postupajući po naredbi donio je odluku da se, osim ceremonije zajedničkih vjenčanja koja će se uskladiti sa naredbom i uputama nadležnih organa, do daljnjeg odgađaju sve aktivnosti planirane ovom manifestacijom.

Općinski štab civilne zaštite Travnik održao je vanrednu sjednicu na kojoj je razmatrao informacije Kriznog štaba Ministarstva zdravstva SKB a koje se odnose na praćenje i analizu situacije izazvane koronavirusom ( COVID 2019).

          Dana 09.03.2020. godine s početkom u 11:00 sati u sali OŠCZ Travnik održana je Svečana sjednica Općinskog štaba civilne zaštite povodom obilježavanja 1. Marta, međunarodnog Dana civilne zaštite. Sjednici su pored članova OŠCZ prisustvovali predsjedavajuća OV Vlatka Lovrinović, sekretar Općine Aida Daul, predstavnici: FUCZ, KUCZ, BH MAC-a, LOT tima EUFOR-a Turski bataljon, MUP-a SBK/KSB, LD "Vlašić" Travnik, JU Doma zdravlja, Crvenog križa, komunalnih preduzeća, GSS-a, te lica i subjekti pohvaljeni za učešće u akcijama u zaštite i spašavanja.

 

Informaciju o aktivnostima OŠCZ i Službe za CZ u 2019. godini, radi opravdanog odsustva komandanta Općinskog štaba civilne zaštite Admira Hadžiemrića, podnijela je načelnica Općinskog štaba civilne zaštite Nura Adilović. Prisutnima se, u ime načelnika Općine, obratila sekretar Općine Aida Daul.

 

            Povodom 1. marta - Dana civilne zaštite, pismene pohvale civilne zaštite zaslužnim pojedincima i kolektivima u oblasti zaštite i spašavanja u 2019. godini, uručila je predsjedavajuća Općinskog vijeća Vlatka Lovrinović.

Pisanu pohvalu civilne zaštite dobili su:

  • Amira Đelilbašić,
  • Mato Jozak,
  • Kemal Latić,
  • Nikola Biljaka,
  • Amel Islamović,
  • Edin Vrbanjac,
  • Damir Gogić,
  • LD ''Vlašić'' Travnik - Sekcija Han Bila,
  • MUP SBK/KSB - Jedinica za specijalističku podršku,
  • Policijska stanica "Travnik".