Usvojen Nacrt Odluke o odvodnji otpadnih voda na području općine Travnik

Javne rasprave organizovat će Služba za razvoj,privredu i vanprivredu

Načelnik Općine Travnik i delegacija Općinskog vijeća danas su na Šehidskom mezarju položili cijeće i odali počast poginulim borcima Armije Bosne I Hercegovine a u povodu obilježavanja 15. aprila – Dana Armije RBiH.

Dana, 17.04.2019. sa početkom u 10 h u kabinetu načelnika obavit će se potpisivanje Memoranduma o razumjevanju od strane Organizacije Arbeiter–Samariter-Bund iz Sarajeva i Općine Travnik za implementaciju“ Projekta socio ekonomskog osnaživanja socijalno ugroženih porodica“ sa područja Općine Travnik.

Na osnovu člana 2.12. Izbornog Zakona Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25 /05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 i 7/14), Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (Prečišćeni tekst ''Službeni glasnik BiH'', broj: 29/18) i člana 1. Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje članova Općinske izborne komisije Travnik broj: 01-1-01-3-3-59/15, od 18.02.2015. godine, Općinsko vijeće Travnik, raspisuje

Dana,10.11.2019 godine načelnik Općine Travnik je u svom kabinetu ugostio Emina Mulaimovića,osvajača drugog mjesta iz matematike na Federalnom takmičenju.

Zakazana 24. redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 15. 04. 2019. godine (PONEDJELJAK), u 9ºº sati, u Velikoj sali Općine Travnik.

Zakazana 23. redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 11. 04. 2019. godine (ČETVRTAK), u 9ºº sati, u Velikoj sali Općine Travnik.

Općina Travnik raspisuje Javni poziv za poduzetnike - poslodavce koji će u periodu od 01.05.2019. do 31.10.2019. godine prihvatiti na šestomjesečnu praktičnu doobuku i zapošljavanje nezaposlene osobe od 18 do 35 godina starosti, sa završenom srednjom stručnom školom, a koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba (Zavod za zapošljavanje Travnik).

Ove godine 4. april, međunarodni Dan svjesnosti o opasnosti od mina i pomoći žrtvama mina, dočekujemo sa nedavno usvojenom Strategijom protivminskog djelovanja Bosne i Hercegovine 2018 – 2025, koja predviđa ispunjavanje preostalih obaveza iz Konvencije o zabrani mina koje se tiču identifikacije i čišćenja preostalih miniranih teritorija do 2025. godine.