Objavljena preliminarna lista korisnika Općinske pomoći - dodjela građevinskog materijala za 2019. godinu - 3.3 od 5 na osnovu 4 glasa

Preliminarnu listu korisnika Općinske pomoći - dodjela građevinskog materijala za 2019. godinu možete pogledati OVDJE.

Služba za zajedničke i komunalne poslove Općine Travnik, nakon provedenih, zakonskih procedura izbora izvođača radova , započela realizaciju ugovorenih obaveza na poslovima horizontalne signalizacije u užem gradskom jezgru.
Ove poslove vrši preduzeće „Buljan ceste“ d.o.o. Kreševo.

Služba za zajedničke i komunalne poslove , nakon provedenih procedura izbora izvođača radova započela aktivnosti na redovnom održavanju lokalnih cesta, nerazvrstanih cesta i gradskih ulica.

Služba za zajedničke i komunalne poslove obavještava građane Općine Travnik a posebno vlasnike pasa i mačaka da je na sjednici Općinskog vijeća Travnik koja je održana 11.04.2019.godine donesena odluka o uslovima i načinu držanja pasa i mačaka na području Općine Travnik i ista je objavljena u Službenim novinama Općine Travnik 05/19.

Objavljena konačna rang lista korisnika koji će ostvariti pravo na dodjelu sredstava projekta Njemačke organizacije Help - 5.0 od 5 na osnovu 1 glas

Njemačka nevladina organizacija „Help“ danas je objavila konačnu rang listu korisnika koji će ostvariti pravo na dodjelu sredstava, a koju možete pogledati OVDJE.

Zakazana 27. REDOVNA sjednica Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 01. 08. 2019. godine (ČETVRTAK), u 9 sati, u Velikoj sali Općine Travnik.

Obavijest za privrednike o učešću na seminaru možete pročitati OVDJE.

Projekat „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“ (ReLOaD) u saradnji sa općinomTravnik objavljuje poziv za organizacije civilnog društva za učestvovanje na prvom sastanku sa mentorom.