Općinska upravaE - registarKatalog uslugaDokumentiO TravnikuServis 48 sati

Općinska uprava

Press

OPĆINSKI SUD U TRAVNIKU: NAJAVA USPOSTAVE I ZAMJENE ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE K.O.TRAVNIK-BOJNA, K.O.TRAVNIK-ORAŠJE, K.O.TRAVNIK-PUTIĆEVO, K.O.TRAVNIK-SLIMENA PO NOVOM PREMJERU

9.1.2018

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama F BiH (SI. novine F BiH, br. 19/03 i 54/04), Općinski sud u Travniku
NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE K.O.TRAVNIK-BOJNA, K.O.TRAVNIK-ORAŠJE, K.O.TRAVNIK PUTIĆEVO I K.O.TRAVNIK-SLIMENA
Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u navedenim katastarskim općinama, da to pravo prijave, rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose i aktivno učestvuju u ovom postupku.
Infomacije se mogu preuzeti na linku ispod teksta.


[ Nazad ]

Download