1 1 1 1 1

Nakon usaglašenog  i jednoglasno utvrđenog dnevnog reda  od strane Kolegija Općinskog vijeća Travnik i zakazivanja sjednice Općinskog vijeća  , današnja sjednica OV Travnik prekinuta je nakog što nije usvojen prijedlog  Kluba vijećnika Hrvatske koalicije za Travnik da se započeta sjednica odgodi za sedam dana.

Kao razlog za ovakav zahtjev predsjednik Kluba vijećnika  Hrvatske koalicije  ,Mijo  Baltić, naveo je neusaglašenost stavova unutar Hrvatske koalicije za Travnik.

Nakon što  prijedlog ,  prilikom glasanja nije usvojen sa 18 (osamnaest)  glasova protiv , vijećnici Općinskog vijeća Hrvatske koalicije za Travnik  napustili su sjednicu kao i predsjedateljica  Općinskog vijeća koja je istu prekinula.  Prijedlog o prolongiranju sjednice podržalo je 8 (osam) vijećnika.

U raspravi koja je slijedila nakon toga dogovoreno je da će se novi  termin sjednice kao i način održavanja iste  zakazati sukladno  Poslovniku o radu Općinskog vijeća .