1 1 1 1 1

Završetak projekta sedmice otvorenih vrata u Općini Travnik „Upoznaj svoj servis“ ukazao na potrebu aktivnije uloge Komisije za mlade u Općinskom vijeću i unapređenje komunikacije sa mladima a sve u cilju unapređenja uzajamnog povjerenja

  Profesori u ulozi učenika  Učenici srednjih škola
Projektom „Upoznaj svoj servis“ koji je realizovan u organizaciji Općine Travnik i U.G.“In media res“ a uz podršku CRS-a veliki broj mladih imao je priliku upoznati se sa različitim mehanizmima pomoću kojih mladi mogu učestvovati u postupcima donošenja odluka ali i jednostavnije ostvarivati svoja prava. Aktivnim učešćem članova Komisije za mlade u Općinskom vijeću, aktivista U.G.“Forum Syd“ i H.O „Alter Art“ kao i profesora i učenika Mješovite srednje škole „Travnik“ i Mješovite srednje ekonomsko-ugostiteljske škole „Travnik“ donesen je niz zaključaka i dati mnogi prijedlozi od kojih za informaciju izdvajamo najbitnije: 1. U rad Komisije za mlade uključiti Vijeća učenika srednih škola 2. Promivisati kod mladih web stranu OpćineTravnik 3. Web stranu Općine koristiti i kao osnovni ,njima bitan kanal informisanja mladih 4. Ustupiti jednu općinsku oglasnu ploču u gradu vijećima učenika srednjih škola 5. Putem lokalnih medija promovisati rad Komisije za mlade Općinskog vijeća 6. Promovisati potrebu aktivnije uloge škole u pripremi mladih za ulogu aktivnih građana 7. Ovakve i druge projekte, koji utiču na stepen povećanja povjerenja kod mladih, planirati kao redovnu aktivnost u svakoj godini 8. U saradnji Komisije za mlade i vijeća učenika srednjih škola osmisliti načine korištenja ogromnog kapaciteta mladih za dobrobit lokalne zajednice Broj mladih koji su pokazali interesovanje za rad Općine ,a posebno za rad Komisije za mlade Općinskog vijeća Travnik,premašio je očekivanja što je jasan pokazatelj zainteresovanosti mladih za uključivanje u rad i život lokalne zajednice ali i za mehanizme pomoću kojih mogu ostvarivati svoja prava. Ovaj projekat realizovan je,zahvaljujući i velikoj podršci Općinskog načelnika, Tahira Lende koji je angažovanjem tri državna službenika obezbijedio adekvatne sagovornike mladima koji su nastojali da mladima ponude što veći broj informacija ali i da ih animiraju da se uključe u rad lokalne zajednice i daju svoje prijedloge i sugestije.