Ispis
1 1 1 1 1
18.oktobra održana 32.redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik 18.oktobra održana je 32.redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik i donesene sljedeće odluke: 1.REBALANS BUDŽETA Općine Travnik za 2007. godinu 2.Odluka o utrošku sredstava Budžeta Općine Travnik za 2007. godinu - stavka "izdaci namijenjeni obnovi stambenih jedinica za lica sa socijalnim statusom" 3.Odluka o utrošku sredstava Budžeta Općine Travnik za 2007. godinu - stavka "izdaci za raseljena lica" 4.Odluka o dodjeli stipendija 5.Odluka o zajedničkom finansiranju 6.Odluka o uspostavljanju Komande obrane općine od požara, načinu njenog funkcionisanja i finansiranju mjera i postupaka koje provodi 7.Odluka o razrješenju člana Općinske izborne komisije 8.Odluka o imenovanju člana Općinske izborne komisije 9.Odluka o izmjeni člana komisije za mlade 10.Rješenje o razrješenju člana Nadzornog odbora JKP "Bašbunar" d.o.o. Travnik 11.Rješenje o konačnom imenovanju člana Nadzornog odbora JKP "Bašbunar" d.o.o. Travnik 12.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službi za upravu Općine Travnik