1 1 1 1 1
Obavještavamo Vas da je DPU “TRAVNIK TRANS” doo Travnik od 01.10.2007.g. počeo sa obavljanjem svakodnevnog redovnog linijskog prijevoza na relaciji Travnik (AS) – Babanovac u slijedećim terminima: RADNI DAN: Polazak iz Travnika: 10,00 / 15,15 Polazak sa Babanovca: 06,45 / 13,00 / 16,00 VIKEND (subota i nedelja) : Polazak iz Travnika: 10,00 sati Polazak sa Babanovca: 16,00 sati