Ispis
1 1 1 1 1
34. redovna sjednica Općinskoga vijeća Travnik zakazana za 05.12. 2007. godine sa početkom u 10,00 sati 34. redovna sjednica Općinskoga vijeća Travnik zakazana za 05.12. 2007. godine sa početkom u 10,00 sati.Za ovu sjednicu predviđen je sljedeći dnevni red: 1. Nacrt Budžeta općine Travnik za 2008. godinu 2. Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana“Babanovac – Istok – Vlašić“ 3. Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana Kukotnica – Vlašić 4. Prijedlog odluke o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava Rebalansa budžeta općine Travnik za 2007. godinu 5. Prijedlog odluke o imenovanju člana i zamjenika člana Međuopćinskog vijeća za upravljanje čvrstim otpadom sa Sporazumom o pristupanju projektu upravljanja čvrstim otpadom i korištenju regionalne deponije Mošćanica u Zenici 6. Odluka o imenovanju Radne grupe za rad na modulu partnerstva 7. Informacija o oboljenju životinja i ljudi od bruceloze (stanje, problemi, potrebe i prijedlozi) 8. Odluka o usvajanju odluke o potrebi provođenja urgentnog epidemiološkog nadzora nad licima oboljelim i potencijalno ugroženim pojavom bruceloze i načinu sufinansiranja troškova realizacije Programa 9. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o formiranju Komisije za mlade 10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usklađivanju poslovanja JKP „Trebišnjica“ d.o.o. Travnik – Nova Bila sa odredbama Zakona o javnim preduzećima i Zakona o privrednim društvima 11. Zaključak o izuzeću općinskog načelnika 12. Rješenja za dodjelu zemljišta a. Odobašić Suada b. Šeba Georgije c. Gazibarić Milko d. Terzić Semir e. Šipraga Fahrija f. Kahrić Elvina g. Moranjačkić Nedžada h. Vidović Vlado i. Brkić Amir j. Kresovljak Stipo