1 1 1 1 1
Dana 10.12.2007 godine održat će se javna rasprava o... nacrtu Budžeta Općine Travnik za 2008.god. u velikoj sali Općine Travnik sa početkom u 15 sati. Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju javnoj raspravi, a uvid u Nacrt budžeta za 2008.god. moguće je izvršiti na web strani općine ( www.opcinatravnik.com.ba )na meniju „Javni oglasi“ i u Službi za ekonomsko-finansijske poslove.