1 1 1 1 1
Potpisivanjem Izvještaja o uspješnom završetku Programa reforme općinske uprave (MAP) Općina Travnik je ,od strane Misije OSCE u BIH dobila priznanje kojim je potvrđen uspjeh u realizaciji svih aktivnosti planiranih programima MAP I UGOVOR. N a ceremoniji održanoj u Tuzli,13.12.2007-godine na svečan način obilježen je ovaj uspjeh i potvrđen dodjelom certifikata kojeg je, u ime Općine preuzeo načelnik Općine ,Tahir Lendo. Značaj ovog događaja ogleda se u činjenici da je Općina Travnik reformom uprave uspostavila mehanizme za upravljanje javnim finansijama ,kontrolom rashoda ,učešćem građana u planiranju budžeta kao i utvrđenim funkcionalnim procedurama u pružanju usluga građanima . Ovo priznanje smatra se novim podstrekom ali i obavezujućim aktom za dalji angažman za unapređenje rada.