1 1 1 1 1
Poštovani ljubitelji prirode i planine Vlašić, U cilju realizacije projekta «Vlašić naš biser» udruženje građana»Vlašić planet života» u saradnji sa ljubiteljima Vlašića planira realizirati masovniju akciju čišćenja i zatravljivanja (kultivizaciju) jednog dijela centralnog platou Babanovca – Vlašić. Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže, te da svi damo doprinos za ljepšim i uređenijim okolišem na našoj ljepotici. Subota, 17.05.2008. godine. Do 09,00 sati okupljanje ispred Vlašićke kolibe na Babanovcu (zavisno od ukupnog broja učesnika, a po već pripremljenom programu čišćenja), polazak na teren i podjela aktivnosti: a) grupe koje će raditi na akciji čišćenja b) grupe koje će raditi na zatravljivanju centralnog platou ispred skakaonice Grupe koje će raditi na akciji čišćenja Vreće za smeće će se preuzimati na punktu na centralnom platou. Prikupljeno smeće u zavezanim vrećama odlagati uz lokalne puteve na Babanovcu. Grupe koje će raditi na zatravljivanju centralnog platou ispred skakaonice Nakon čišćenja terena od smeća i kamenja, pristupit će se navlečenju zemlje i sijanje trave, te zatvaranje tog područja. U 15,30 zajednički ručak za sve učesnike na centralnom platou. Od 20,00 sati druženje uz roštilj i logorsku vatru. Nedjelja, 18.05.2008. godine Nastavak aktivnosti po nedovršenim radovima od predhodnog dana. Do 09,00 sati okupljanje po već formiranim grupama (zavisno od ukupnog broja učesnika, a po već pripremljenom programu čišćenja) i nastavak aktivnosti po nedovršenim radovima od predhodnog dana. U 14,00 zajednički ručak na centralnom platou. Nakon ručka, i po potrebi završetak eventualno nedovršenih radova (za učesnike koji su u mogućnosti). Napominjemo učesnike da sa sobom ponesu nešto od alata za rad (lopatu, grablje, ašovčić, kramp, tačke, rukavice... sl.). Napomena za drage goste ljubitelje Vlašića Za sve ljubitelje Vlašića koji žele da dođu kao gosti i učestvuju u ovim aktivnostima, a nemaju obezbjeđen smještaj i dodatnu ishranu iste smo obezbjedili besplatno. Koordinator za smještaj gostiju i dodatnu ishranu je gosp. Omerhodžić Jasmin +387 61 169 624. Molimo sve zainteresirane goste najkasnije do 13.05.2008.g. da se prijave radi pravovremene rezervacije smještaja i objekata za dodatnu ishranu. Srdačan pozdrav i do skorog viđenja na Vlašiću, Team Vlašić planet života sa ljubiteljima planine Vlašić