1 1 1 1 1
Nova praksa-obilazak mjesnih zajednica kao način direktnog kontakta sa građanima U skladu sa Planom i programom rada Općinskog načelnika za 2008.godinu , Općinski načelnik zajedno sa sekretarom Općine , svim pomoćnicima načelnika i koordinatorom za rad sa mjesnim zajednicama vrši obilazak mjesnih zajednica na području općine Travnik. Cilj obilaska mjesnih zajednica je uspostavljanje efikasnijeg načina rješavanja problema sa kojima se susreću mjesne zajednice , uspostava bliže saradnje i koordinacije između građana , mjesne zajednice i Općine , kao i utvrđivanje prioritetnih Projekata a u cilju planiranja istih kroz Plan i program rada Općine Travnik . Na ove sastanke pozivaju se svi članovi Skuštine i Savjeta mjesne zajednice ,vijećnici Općinskog vijeća kao i drugi zainteresovani građani. U periodu od 21. 02.2008.godine do 21.04.2008.godine izvršen je obilazak slijedećih Mjesnih zajednica : 1. MZ Dolac n/L 2. MZ Bjelo Bučje 3. MZ Han Bila 4. MZ Ilovača 5. MZ Čukle 6. MZ Guča Gora 7. MZ Višnjevo 8. MZ Pakalrevo 9. MZ Kraljevice 10. MZ Grahovčići 11. MZ Goleš 12. MZ Gluha Bukovica 13. MZ Dub U aprilu mjesecu predviđene su još tri posjete i to : MZ Kalibunar, MZ Rudnik i MZ Pokrajčići.