Ispis
1 1 1 1 1
Akciju čišćenja i zatravljivanja Vlašića ,u organizaciji udruženja“Vlašić planet života“,podržao je i načelnik Općine kroz angažman Službe za zajedničke i komunalne poslove Kako je i ranije najavljivano,17. I 18. .maja u organizaciji udruženja“Vlašić planet života“ ,na prostoru Sportsko-rekreacionog centra Babanovac ,biće organizovana akcija čišćenja i zatravljivanja.Sve pripreme su gotove a za akciju se prijavio veliki broj građana,ljubitelja Vlašića kao i građana Republike Hrvatske koji su na Vlašiću redovni gosti. Shvatajući značaj ovakvog organizovanja građana,načelnik Općine Travnik dao je svoju podršku ovoj akciji kroz angažman Službe za zajedničke i komunalne poslove .Ova podrška sastoji se u izdvajanju sredstava za raščišćavanje dijela pristupnih lokalnih puteva i saniranju istih.