Ispis
1 1 1 1 1
U Travniku održan forum o uticaju članstva u NATO-u i značajnim pomacima u reformi odbrane Kancelarija komandanta i višeg vojnog predstavnika Glavnog štaba NATO-a u Sarajevu,u okviru aktivnosti na stvaranju uslova za otvoreni dijalog o sigurnosti,evropskim intergacijama i značaju članstva u NATO-u,u Travniku je organizovala otvoreni forum . Prisustvo velikog broja građana Travnika ovom događaju je potvrdilo njegovu svrhu jer se nakon kratke prezentacije i uvodnog dijela,događaj pretvorio u istinski otvoreni forum.Građani su i ovom prilikom potvrdili svoju opredjeljenost ka evropskim integracija kao i priključenju BIH Nato-u. Naravno,kako je ovo bila i prilika da se pokuša odgovoriti na određene dileme i nepoznanice,postavljen je veliki broj pitanja koja su se odnosila na bosanskohercegovačke vojnike odnosno njihov angažman u NATO-u ,uz izrečeni strah da NATO ne traži stručnjake tj.visoke oficire već vojnike. Kao osnov sigurnog okruženja i ovom prilikom istaknuta je uloga NATO-a u pronalaženju ratnih zločinaca i činjenica da najodgovorniji još uvijek nisu privedeni pravdi kao i sve češća nacionalistička retorika i postojanje fašističkih uduženja.Građani Travnika su iznijeli svoje nezadovoljstvo zbog ovakve situacije prevashodno zbog svjesnosti da se na ove stvari konačno mora staviti tačka bez koje nema evropskih intergacija i značajnijih stranih investicija. Na kraju treba reći sveopću ocjenu prisutnih da su ovakvi otvoreni razgovori mogućnost da se čuje i glas „običnog“ čovjeka o ovako važnim pitanjima za što su se i zahvalili organizatoru.