Ispis
1 1 1 1 1
Iskoristivši mogućnost datu Poslovnikom o radu Općinskog vijeća,predsjedavajući OV Travnik,zakazao je vanrednu sjednicu Općinskog vijeća u ulozi Skupštine javnih preduzeća koja je održana juče (26.6.2008.) Razlog za zakazivanje vanredne sjednice predsjedavajući je našao u tužbenom zahtjevu koji je PD „Vlašić“d.o.o.Travnik pokrenuo protiv Bolnice“Dr fra Mato Nikolić“a u cilju naplate zemljišta na kojem je izgrađena ova Bolnica. U toku rasprave ,načelnik Općine je naglasio spremnost općinske administracije da se dugogodišnji problem oko zemljišta na kojem je izgrađena Bolnica riješi na kvalitetan način i da su prilog ovoj tvrdnji sve aktivnosti koje su vođene u toku prošle godine.Međutim ,ostali akteri ,odnosno Bolnica i PD „Vlašić“ nisu svoj dio obaveza završili na odgovarajući način što je dovelo do pokretanja tužbenog zahtjeva. I pored navedenog kao i činjenice da Općina nije krivac zbog ovakvog stanja,juče su vijećnici Općinskog vijeća/članovi Skpštine vodili konstruktivnu raspravu a sve u cilju konačnog rješavanja ovog pitanja uz uvažavanje činjenice da se radi o zdravstvenoj ustanovi. Ova sjednica je završila donošenjem sljedećeg zaključka: „Zadužuju se direktor i Upravni odbor PD Vlašić d.o.o. Travnik da ,najkasnije do 01.07.2008. godine povuku tužbu i odreknu se od tužbenog zahtjeva podnesenog protiv Hrvatske bolnice „Dr. Fra Mato Nikolić“ Nova Bila iz Nove Bile pred Općinskim sudom u Travniku, a da se eventualna pitanja naknade rješavaju dogovorno pred nadležnom općinskom službom za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko – pravne poslove. Obzirom da se radi o bolnici od općeg interesa i značaja za sve građane općine i kantona, sugeriše se direktoru i Upravnom odboru PD „Vlašić“ d.o.o. Travnik da se odreknu naknade za zemljište.