1 1 1 1 1
Na osnovu Ugovora o javnoj nabavci zaključenog 07.07.2008.godine između Općinskog načelnika i JKP“Bašbunar“,očekuje se završetak pripremnih radova koji su prva faza radova na sanaciji krovne konstrukcije PSKC „Pirota“. Pripremni radovi obuhvataju čišćenje platoa sportske dvorane „Pirota“ a rok za završetak radova je 15 dana od dana potpisivanja navedenog ugovora.Cijena izvođenja ovih radova je 18.178,29 KM a izvođač je dužan u svemu se pridržavati pojedinačnih cijena vlastite ponude. Značaj ovih aktivnosti sadržan je u činjenici da označava dugoočekivani početak radova na zgradi PSKC“Pirota“ i stavljanju iste u finkciju i na raspolaganje mladima Travnika.