Ispis
1 1 1 1 1
Služba za razvoj,privredu i vanprivredu Općine Travnik već vodi aktivnosti na odabiru prijevoznika za učenike osnovnih škola.Izrađena je tenderska dokumentacija za 64 relacije koje su određene Odlukom Općinskog vijeća te upućen zahtjev Komisiji za javne nabavke za raspisivanje javnog poziva i odabira najpovoljnijeg ponuđača. Nakon objavljivanja javnog poziva i isteka roka za prijavu ( 23.7.2008.godine u 11,00 sati) istog dana u 12,00 sati izvršeno je otvaranje ponuda.Trenutno, Komisija za javne nabavke vrši evaluaciju ponuda a nakon rangiranja ponuđača te davanja saglasnosti od strane načelnika Općine ,ugovori će biti sklopljeni sa najpovoljnijim ponuđačima.