1 1 1 1 1
U skladu sa Planom i programom rada Općinskog načelnika za 2008.godinu , Općinski načelnik zajedno sa sekretarom Općine , svim pomoćnicima načelnika i koordinatorom za rad sa mjesnim zajednicama završio obilazak svih mjesnih zajednica na području općine Travnik( ukupno 34). Cilj obilaska mjesnih zajednica je uspostavljanje efikasnijeg načina rješavanja problema sa kojima se susreću mjesne zajednice , uspostava bliže saradnje i koordinacije između građana , mjesne zajednice i Općine , kao i utvrđivanje prioritetnih projekata a u cilju planiranja istih kroz Plan i program rada Općine Travnik . U periodu od 21. 02.2008.godine do 21.04.2008.godine izvršen je obilazak slijedećih mjesnih zajednica : MZ Dolac n/L,MZ Bjelo Bučje ,MZ Han Bila,MZ Ilovača,MZ Čukle,MZ Guča Gora ,MZ Višnjevo,MZ Pakalrevo,MZ Kraljevice,MZ Grahovčići,MZ Goleš,MZ Gluha Bukovica,MZ Dub. Do kraja aprila ogranizovane su posjete i MZ Kalibunar, MZ Rudnik i MZ Pokrajčići. U maju je izvršen obilazak slijedećih mjesnih zajednica : MZ Centar,MZ Nova Bila ,MZ Mosor,MZ Bojna ,MZ Dolac,MZ Karaula,MZ Stari Grad ,MZ Potkraj,MZ Turbe,MZ Zagrađe U junu je izvršen obilazak slijedećih mjesnih zajednica :MZ Mehurići,MZ Polje Slimena,MZ Mudrike,MZ Korićani,MZ Šišava ,MZ Maline ,MZ Vitovlje. Obilazak mjesnih zajednica,ukupno 34 završen je 23.06.2008.godine . Prilikom održavanja sastanaka sa predstavnicima mjesne zajednice sačinjeni su zapisnici radi praćenja i realizacije zaključaka koji su donijeti ,a takođe su data uputstva i smjernice u rješavanju problema s kojima se susreću mjesne zajednice.