Ispis
1 1 1 1 1
Na osnovu Odluke o raspodjeli sredstava za rekonstukciju stambenih jedinica povratnika po područjima povratka koji finansira Federalno ministarstvo raseljenih osoba, Općina Travnik je raspisala Javni poziv. Javni poziv je bio otvoren od 20.6.2008.g. do 20.07.2008.godine a ukupna vrijednost odobrenih sredstava je 500.000,00 KM). U toku je otvaranje aplikacija potencijalnih korisnika i provođenje svih procedura predviđenih Uputstvom o načinu i procedurama odabira korisnika projekata povrataka i rekonstrukcije stambenih jedinica (“Sl.glasnik BiH“ broj: 48/06 g.). Nakon provedenih procedura,obilaska terena i izvršenog bodovanja biće objavljena Lista potencijalnih korisnika