1 1 1 1 1
Općina Travnik je jedna od odabranih općina u BIH koja je postala dio projekta CAF samoprocjene i međuopćinskog učenja i podrške,koji je dio OESS-ovog projekta podrške lokalnoj upravi. Međuopćinsko učenje i podrška ima za cilj da podstakne općine da identifikuju svoje potrebe i nađu zajednička rješenja i predstavlja ciklus od četiri glavna koraka:općinska samoprocjena,grupisanje općina,proces napretka i općinska samoevaluacija. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je metod za upravljanje kvalitetom ,nastao kao rezultat saradnje ministara EU odgovornih za javnu upravu sa ciljem promovisanja razmjene iskustava i saradnje i ima veliku primjenu u javnom sektoru širom Evrope. Realizaciju projektnih aktivnosti vodiće Tim za kvalitet Općine Travnik a uloga kompletnog sistema ocjenjivanja sastoji se u određivanju pravaca aktivnosti koje će dovesti do poboljšanja,mjerenju ličnog napretka,identifikaciji dobrih praksi i pomoći u iznalaženju odgovarajućih partnera .