1 1 1 1 1

OPĆINA TRAVNIK U SARADNJI SA RAZVOJNIM PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA RASPISALA JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA JAČANJE LOKALNE DEMOKRATIJE – LOD KOJI FINANSIRA EUROPSKA UNIJA Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i 14 općina u Bosni i Hercegovini zajednički implementiraju projekat pod nazivom Jačanje lokalne demokratije - LOD. Projekat finansira Europska unija, a djelomično je sufinansiran i od općine Travnik i UNDP. UNDP LOD projekt i općina Travnik pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Travnik.

TEKST JAVNOG POZIVA

EVIDENCIJA IZDATE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

EVIDENCIJA ZAPRIMLJENE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

OBRAZAC POTVRDE PRIJEMA

UPUTE ZA SPROVOÐENJE JAVNOG POZIVA ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA (OCD) U PARTNERSKIM OPCINAMA

SMJERNICE ZA APLIKANTE

Administrativni podaci o aplikantu

Finansijska identifikaciona forma

Izjava o podobnosti

Lista za provjeru

Logicki okvir rada

Narativni budzet uz aneks 1

Plan aktivnosti

Plan potrošnje sredstava tokom implementacije

Pregled budzeta

Prijedlog projekta