1 1 1 1 1
Radna grupa za izradu Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) ,prema programu svojih aktivnosti provela je anketu o stanju životne okoline u općini Travnik.Zainteresovani građani analizu ankete mogu pogledati ovdje.

analiza ankete