1 1 1 1 1
Općina Travnik uz podršku Njemačkog društva za tehničku saradnju, GTZ na Vlašiću organizuje radionicu na temu” “Master plan Vlašić”. Radionica je planirana za 04.11.2009. godine sa početkom u 09.30h u hotelu “Sunce” na Vlašiću a cilj radionice je sagledavanje prijedloga i sugestija o mogućim osnovama razvoja Babanovca i Vlašića, izrada i usaglašavanje tema Master plana i definisanje njegovih zadataka. Kako je proces izrade Master plana izazov za sve učesnike koji su potencijalni korisnici ovog razvojnog dokumenta ,Upravljačka grupa za razvoj Turizma u općini Travnik je ocijenila da treba dati mogućnost što većem broju učesnika da se uključe u izradu istog. Stoga su pozvani vlasnici većih ugostiteljskih objakata da uzmu učešće u ovoj radionici i daju svoje prijedloge kako bi se dobila što kvalitetnija početna verzija razvojne vizije Vlašića kao I nacrt Master plana.