1 1 1 1 1
Načelnik Općine Travnik,Tahir Lendo, danas je sa odabranim izvođačem radova potpisao ugovore o realizaciji 3 ( tri) kapitalna projekta. Prema informacijama dobijenim od pomoćnice načelnika za razvoj,privredu i vanprivredu,Amre Ðelilbašić,radi se o sljedećim projektima: 1.Asfaltiranje prilaznih puteva na Babanovcu 2.Asfaltiranje ulice „Ante Vlajića“ u Novoj Biloj 3.Asfaltiranje ulica u Mehuriću Izabrani izvođač radova je preduzeće „Rudnici gipsa“d.o.o.Donji Vakuf Detaljnije informacije mogu se dobiti u Službi za razvoj,privredu i vanprivredu Općine Travnik.