Ispis
1 1 1 1 1
Za 15. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 04.12. 2009. godine (PETAK), u 10,00 sati, u velikoj sali Općine Travnik utvrđen je sljedeći : Dnevni red 1.Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za idejno rješenje grba i zastave općine Travnik i utvrđivanje Dana općine Travnik 2.Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga naziva ulica i trgova na području općine Travnik 3.Prijedlog Odluke o komunalnom redu 4.Prijedlog Odluke o komunalnim naknadama 5.Nacrt Odluke o osnivanju i načinu rada skloništa za životinje i higijenskog servisa na području općine Travnik 6.Prijedlog Ugovora o zamjeni nekretnina 7.Rješenje o razrješenju Ramić Samila člana NO JP „Stan“ d.o.o. Travnik i rješenje o konačnom imenovanju Zahirović Salke člana NO JP „Stan“ d.o.o. Travnik 8.Informacija o poduzetim aktivnostima u rješavanju dugogodišnjeg problema o sporu mještana MZ Grahovčići sa Rudnikom „Abid Lolić“ Bila 9.Informacija o realiziranju projekata obnove za popravak i izgradnju stambenih objekata