1 1 1 1 1
Općina Travnik je objavila Javni poziv za finansiranje projekata sredstvima iz Budžeta Općine Travnik za 2011.godinu. Pravo prijave u okviru registrovane djelatnosti odnosno programskih ciljeva imaju: udruženja, fondacije , javne ustanove čiji je osnivać Općina Travnik i javne ustanove osnovne škole sa područja općine Travnik. Tekst Javnog poziva i prijavni formular mogu se preuzeti na ovoj web strani u meniju JAVNI OGLASI ili na šalteru broj 1 u Centru za pružanje usluga građanima.