1 1 1 1 1
Danas je u zgradi Općine Upravljačka grupa Komisije za planiranje općinskog razvoja održala sastanak sa predsjednicima Savjeta i Skupština svih mjesnih zajednica na području općine Travnik. Cilj ovog sastanka je bio upoznavanje predstavnika mjesnih zajednica sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu apliciranja i bodovanja projekata kapitalnih investicija. Suština ovih promjena odnosi se na jačanje uloge mjesnih zajednica u kreiranju općinskog razvoja odnosno prioritizaciji projekata kapitalnih investicija na način da će dodatni bodovi, potrebni za konačan odabir projekata koji će se realizovati ,zavisiti od stava mjesnih zajednica o važnosti projekta. Zainteresovani mogu predmetni Pravilnik preuzeti na linku ispod.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika KPOR-a