1 1 1 1 1
Općinsko vijeće Travnik na svojoj 22.redovnoj sjednici danas (25.5.2010.godine) je donijelo Odluku o prethodnoj saglasnosti za dodjelu koncesije za izgradnju ski lifta-uspinjače i uređenje skijaških staza na Vlašiću,lokalitet „Markovac-Pavao“preduzeću „OZON“d.o.o.Travnik. Na današnjoj sjednici razmtrano je ukupno 8 (osam) zahtjeva za dodjelu prethodne saglasnosti. Međutim ,nakon iscrpne rasprave ,zbog nedostatka informacija ali i stava da se prirodni resursi ne mogu ustupati dok god se ne usaglase stavovi i interesi građana odlučeno je da se na ovoj sjednici vijećnici ne izjašnjavaju o saglasnostima za dodjelu koncesija na iskorištavanje vodnih snaga rijeka Ugar i Jasenice,kaptiranje Ugrića ,korištenje javne vode „Selo“ u Gučoj Gori kao ni iskorištavanje kamena krečnjaka na lokalitetu Radonjići. Po svim ovim zahtjevima takođe je zaključeno da se u roku od 60 (šezdeset) dana provedu dodatne rasprave i konsultacije sa lokalnom zajednicom. Uvažavajući značaj razvoja turističke infrastrukture na području Vlašića vijećnici Općinskog vijeća su jednoglasno dali saglasnost za dodjelu koncesije za izgradnju ski lifta-uspinjače i uređenje skijaških staza na Vlašiću čime je stvorena veoma značajna pretpostavka za unapređenje zimske turističke ponude.