Ispis
1 1 1 1 1
Općinsko vijeće Travnik zakazalo je 23. redovnu sjednicu, koja će se održati 16.06. 2010. godine (SRIJEDA), u 10,00 sati, u velikoj sali Općine Travnik. Za sjednicu je utvrđen sljedeći; Dnevni red 1.Izvještaj o izvršenju Budžeta za period 01.01. do 31.03. 2010. godine 2.Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta za period 01.01. do 31.03. 2010. godine 3.Izvještaj o utrošku budžetske rezerve za period 01.01. do 31.03. 2010. godine 4.Prijedlog Odluke o imenovanju članova Skupština JP i društva ograničene odgovornosti čiji je osnivač Općina Travnik 5.Prijedlog Pravilnika o uslovima i načinu izbora upravnika stambenih zgrada, postupku dodjele certifikata, pravima i obavezama etažnih vlasnika i upravnika, uslovima pod kojima se gubi certifikat upravnika, te načinu promjene upravnika i postupku određivanja prinudnog upravnika za pojedine zgrade 6.Prijedlog Pravilnika o kriterijima za određivanje cijena usluga JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik 7.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik komunalnih usluga JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik 8.Prijedlog Pravilnika o kriterijima za određivanje cijena usluga JKP „Trebišnjica“ d.o.o. Travnik - Nova Bila 9.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik komunalnih usluga JKP „Trebišnjica“ d.o.o. Travnik - Nova Bila 10.Prijedlog Pravilnika o kriterijima za određivanje cijena usluga SRC „Vlašić“ d.o.o. Travnik 11.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik komunalnih usluga SRC „Vlašić“ d.o.o. Travnik 12.Rješenje o dodjeli zemljišta a)Amira Šero b)Fuad Softić c)Preuzimanje zemljišta radi privođenja istog trajnoj namjeni d)Elvin Kahrić e)Hajrudin Maglić f)Sabit Dervić g)Enisa Zahirović h)Esad Musić i)Zahir Klepić j)Nadil Gačić k)JP „STAN“ d.o.o. Travnik 13.Rješenje Službe za obnovu, izbjeglice, raseljena lica i stambene poslove - Adem Šiljak 14.Informacija o kulturi, stortu i informisanju u Općini Travnik za 2009. godinu