1 1 1 1 1
Na osnovu zaključka sa 39. sjednice Kolegija Općinskog vijeća Travnik, održane 16.06. 2010. godine, Općinsko vijeće Travnik obavještava zainteresovane da će se 22.06. 2010. godine (UTORAK) u 10ºº sati u Velikoj sali Općine Travnik održati javna rasprava u postupku za davanje predhodne saglasnosti za dodjelu koncesije u sljedećem predmetu; 1. Predhodna saglasnost za dodjelu koncesije za korištenje zemljišta na području Vlašića u sklopu projekta „Vjetroelektrana na Vlašiću“, podnosioca zahtjeva Preduzeća za proizvodnju i promet električne energije konsalting i usluge „ENERGA“ Sarajevo Obavijest je,pored vijećnika OV dostavljena i mjesnim zajednicama Mudrike,Šišava i Vitovlje kao i nadležnim ministarstvima SBK