1 1 1 1 1
U okviru inicijative”Lokalno je primarno”, koja je pokrenuta od strane Misije OSCE-a u BiH, Općina Travnik, pored učešća u projektu CAF samoprocjene i razmjene dobrih praksi, svoj angažman potvrdila je i u Mreži međuopćinskog učenja u oblasti ljudskih resursa. Sudionici ove Mreže su Općine: Busovača, Vitez, Novi Travnik, Travnik, Donji Vakuf, Bugojno, Gornji Vakuf/Uskoplje i Jajce. Svaka od Općina ima osobu koja je predstavlja, a koja je ujedno i kvalifiovana za rad u oblasti upravljanja ljudskim resursima. Mreža je sačinila Akcioni plan za 2010. godinu sa jasno definisanim zadacima i ciljevima, a svaki učesnik Mreže je ujedno sačinio i akcioni plan za djelovanje u svojoj Općini. Pojedinačni akcioni planovi su odobreni od strane općinskih načelnika. Više o inicijativi „Lokalno je primarno“ i navedenoj Mreži zainteresovani mogu pogledati na linku ispod teksta.

Međuopćinsko učenje