1 1 1 1 1
Juče je u Travniku boravio direktor USAID misije u Bosni i Hercegovini, g-din Alan Red sa saradnicima i predstavnicima GAP projekta.Cilj ovo posjete bilo je svečano obilježavanje završetka druge faze GAP projekta koja se odnosi na kapitalne investicije. U implementaciji druge faze Projekta upravne odgovornosti, čiji su donatori Američka agencija za međunarodni razvoj, Švedska agencija za koordinaciju međunarodnog razvoja, i Ambasada Kraljevine Nizozemske, Općina Travnik je realizovala tri kapitalna projekta na području općine, i to: - asfaltiranje prilaznih puteva na Babanovcu, - asfaltiranje ulica u Mehuriću, i - asfaltiranje ulice Ante Vlajića U finansiranju ovih projekata Općina Travnik je učestvovala sa 50% potrebnih sredstava, a 50% GAP projekat a ukupna vrijednost realizovanih projekata je 250.000,00 KM. Nakon sastanka u zgradi Općine predstavnici navedenih organizacija, skupa sa načelnikom Općine ,Lendo Tahirom i njegovom saradnicima,obišli su Vlašić kao jednu od lokacija na kojoj je realizovan ovaj projekat i simboličnim presjecanjem vrpce obilježili kraj ove faze projekta.