1 1 1 1 1
U ukviru projekta „Travnik wireless city“ počeli su prvi radovi na preuređenju parka kod Općinskog suda Travnik u Info park, odnosno zonu bežičnog interneta. Novi pristup u saradnji općinske administracije Travnik sa mladima rezultirao je nizom aktivnosti koje vode do ostvarenja jednog od ciljeva politike kvalitete a to je stvaranje zajedničkog prostora iz kojeg mladi neće odlaziti. Trenutno je u toku realizacija jedne takve aktivnosti koju u partnerstvu sa Općinom implementira Centar za edukaciju mladih a to realizacija projekta „Travnik wireless city“.Ovaj projekat podrazumijeva preuređenje parka kod Općinskog suda u zonu besplatnog bežičnog interneta,odnosno u Info park. Prilikom odabira lokacije vodilo se računa da se ova zona nalazi u blizini srednjih škola. Inače,implementator i incijator ovog projekta je Centar za edukaciju mladih a isti finansiraju UNDP BiH i dijelom Općina Travnik. Svi radovi na Info parku će biti završeni do kraja juna ove godine, a zvanično otvorenje parka se očekuje početkom jula 2010. Paralelno sa ovom aktivnošću Centar za edukaciju mladih započeo je implementaciju drugog dijela projekta koji podrazumijeva izradu web portala za mlade : www.opet.ba Na ovom web portalu mladi će moći pronaći informacije vezane za pokrivenost i lokaciju wireless mreže i Info parka kao i oglase za posao,formalnu i neformalnu edukaciu,stipendije,grantove i dr.