Ispis
1 1 1 1 1
U okviru posjete Srednjobosanskom kantonu Premijer Federacije BIH danas će posjetiti i Travnik. Svrha ove posjete, prije svega usmjerena je u pravcu sagledavanja stanja i daljih aktivnosti na izgradnji Srednjoškolskog centra. Stoga je i posjeta Premijera Mujezinovića koncipirana kao posjeta gradilištu i to ne slučajno sada, jer je i završetak ugovorenih radova prve faze, po posljednjem nalazu nadzornog organa, planiran početkom jula . Veoma značajnom smatra se i posjeta preduzeću „Borac“ koja je takođe planirana za danas a predviđeno je da ovo preduzeće, skupa sa Premijerom Federacije BiH, posjete i Premijer SBK i načelnik Općine Travik. Posjeta preduzeću „Borac“ planirana je od 14,15 -15,00 sati a posjeta Općini Travnik u 15,00 sati nakon čega je predviđen obilazak gradilišta Srednjoškolskog centra.