1 1 1 1 1

37. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA TRAVNIK, ZAKAZANA ZA 05. 08. 2020. godine za koju je utvrđen sljedeći

 

Dnevni red

 1. Razmatranje Rebalansa budžeta Općine Travnik za 2020. godinu i donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa budžeta Općine Travnik za 2020. godine
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju budžeta Općine Travnik za 2020. godinu
 3. Prijedlog Odluke o aktiviranju Centralne razvojne subzone (CRS)
 4. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune dijela Regulacionog plana „Kalibunar – Alagića njive“ Travnik, lokalitet Meljanac
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune Regulacionog plana „Centar I“ lokalitet „Centar I – Zenjak – Centralni gradski trg“ Travnik
 6. Prijedlog Odluke o provođenju izmjene i dopune Regulacionog plana „Centar I lokalitet „Centar I – Zenjak – Centralni gradski trg“ Travnik
 7. Prijedlog Programa novčanih poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje Općine Travnik za 2020. godinu
 8. Dopunski izvještaji Komisije za iznalaženje lokacije za napuštene životinje od 12.09. i 27.11. 2019. godine
 9. Usvajanje Preporuke sa prijedlogom Rang liste najboljih kandidata za izbor na pozicije u Upravni odbor JU „Obdanište“ Travnik i donošenje Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova UO JU „Obdanište“ Travnik
 10. Informacija o zimskom održavanju cesta i gradskih ulica na području općine Travnik za period 15.11. 2019.do 15.03. 2020. godine
 11. Informacija o poduzetim aktivnostima u vezi COVID-19 za period 12.03. 2020. godine do 05.06. 2020. godine