1 1 1 1 1

Pozivaju se građani mjesne zajednice Turbe, zainteresirane fizičke i pravne osobe, da prisustvuju i daju usmene komentare na javnoj raspravi koja će se održati u općini Travnik u četvrtak, 01.10.2020. god. sa početkom u 12,oo sati.

Predmet rasprave je:

Obnova-produljenje okolišne dozvole broj: 04/02-23-11-1159/15 od 05.10.2015. godine izdate za izgrađenu benzinsku crpku „HIFA BENZ“ d.o.o. Tešanj, Bukva br. 9, Podružnica Travnik. benzinska crpka se nalazi na istočnom ulazu u grad Travnik između magistralne ceste M-5 i rijeke Lašva (parcela k.p.br. 3934 u naravi „Kuća i zgrada površine 53 m2 i k.p.br. 3935 u naravi dvorište površine 3072 m2, upisane u k.o. Travnik), na investitora / vlasnika „HIFA BENZ“ d.o.o. Tešanj, Bukva br. 9 .

Na javnoj raspravi će se diskutirati o navedenom zahtjevu uz koji je priložen Elaborat zaštite okoliša i Plan upravljanja otpadom.

Dokumentacija, tehnički i opći podaci  o zahvatu u prostoru, objektima, namjeni, postrojenjima, pratećim sadržajima i investitoru/vlasniku dostupni su i izloženi javnosti u prostorijama Službe, soba broj 41 svakim radnim danom od 13,oo do 15,oo sati i na web strani  općine Travnik  www.opcinatravnik.com.ba .

Napominjemo da će se javna rasprava zbog proglašene pandemije zaraze korona virusom COVID 19 održati uz korištenje svih propisanih mjera za sprječavanje širenja zaraze (socijala-fizička distanca najmanje 2 m, korištenje zaštitnih maski i rukavica i sl.).

                         

                                                         POMOĆNIK NAČELNIKA OPĆINE TRAVNIK

                                                                       Gordan Zec, dipl.prav.