Postupajući po Rješenju Načelnika općine Travnik broj:01-34-2-1017/09, od 31.12.2009.godine o imenovanju Koordinacionog tima za provođenje javne rasprave i pripreme predmeta koncesije za davanje predhodne saglasnosti od strane Općinskog vijeća Travnik i po dopisu Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Travnik, broj: 01-1-01-3-4-183/11, od 29.03.2011. godine, pozivamo građane da prisustvuju javnim raspravama u predmetu: - Izdavanje predhodne saglasnosti za dodjelu koncesije za izgradnju distributivnog sistema i distribuciju zemnog gasa za područje Općine Travnik, po zahtjevu Miistarstva privrede SBK Za potrebe navedenog ministarsva Društvo „Istraživački razvojni centar za gasnu tehniku“ Sarajevo izradilo je „Studiju ekonomske opravdanosti dodjele koncesija izgradnje distributivnog sistema i distribuciju zemnog gasa za područje općine Travnik“, koju je odobrila Vlada SBK, Odlukom broj: 01-02-52/11 od 28.02.2011. godine. Federalno Ministarstvo energije, rudarstva, i industrije je mišljenjem broj: 05/17/308/11 od 25.02.2011. godine dalo saglasnost za objavu javnog poziva za dodjelu naprijed navedene koncesije. Koordinacioni tim za provođenje javnih rasprava sačinio je dinamiku održavanja javnih rasprava po mjesnim zajednicama u kojima će prezentovati dostavljenu studiju. Nakon održanih javnih rasprava Koordinacini tim će sačiniti izvještaj i isti uputiti Općinskom vijeću na dalje postupanje . Dinamiku održavanja javnih rasprava po mjesnim zajednicama zainteresovani mogu preuzeti na linku ispod.
U skladu sa strateškim ciljevima i planovima unapređenja poslovne saradnje sa akademskom zajednicom ,načelnik Općine Travnik, Tahir Lendo ,danas je potpisao Sporazum o uspostavljanju poslovno-tehničke saradnje sa Internacionalnim univerzitetom Travnik, kojeg zastupa rektor Ibrahim Jusufranić.
Kao rezultat dogovora sa Turističkom zajednicom Srednjobosanskog kantona i interesa općine Travnik da unaprijedi oblast promocije turističke ponude , danas ( 8.4.2011.) je potpisan Sporazum o uspostavi Turističkog informativnog centra u Travniku između Općine i Turističke zajednice SBK.
Općinsko vijeća Travnik danas je , na vanrednoj sjednici jednoglasno usvojilo Budžet za 2011.godinu.
Na pismeni zahtjev dosadašnjeg predsjedavajućeg Općinskog vijeća Travnik, zbog odlaska u penziju, na 2. vanrednoj sjednicu Općinskog vijeća,danas je donesena odluka o njegovom razrješenju. Na istoj sjednici, jednoglasnom odlukom vijećnici su izabrali novog predsjedavajućeg. Novi predsjedavajući, Niko Grganović, vijećnik je iz saziva vijećnika koji je dobio povjerenje građana na posljednjim općinskim izborima. Inače,g-din Grganović profesor je matematike a svoj politički angažman ostvaruje kroz članstvo u Općinskom odboru HDZ-a Travnik.
Upravljanje zajedničkim dijelovima i uređajima stambenih zgrada
Općinsko vijeća Travnik zakazalo je 2. vanrednu sjednicu, koja će se održati 06.04. 2011. godine (SRIJEDA), u 10,00 sati, u Velikoj sali Općine Travnik.
Na osnovu člana 123. stav 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od pririodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03 i 22/06), člana 31. Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na području općine Travnik (''Službene novine Općine Travnik'', broj: 2/08) i članom 39. stav 2. Statuta Općine Travnik (''Službene novine Općine Travnik'', broj 11/05), Načelnik Općine Travnik donio je Rješenje o organizovanju Službi zaštite i spašavanja Općine Travnik.
Obavještavamo građane sa područja općine Travnik da su se stekli uslovi za provođenje Zakona o upotrebi i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade te upravljanju zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade („Službene novine SBK/KSB“, broj: 11/00 i 7/05) i Pravilnika o uslovima i načinu izbora upravitelja stambenih zgrada, postupku dodjele certifikata, pravima i obavezama etažnih vlasnika i upravnika, uslovima pod kojima se gubi certifikat upravnika, te načinu promjene upravnika i postupku određivanja prinudnog upravnika za pojedine zgrade („Službene novine Općine Travnik“, broj: 6/10).