Danas je u Velikoj vali općine Travnik ,u organizaciji Općinskog vijeća Travnik, održana javna rasprava u predmetu davanja predhodne saglasnosti za iskorištavanje vodnih snaga toka „Skok-Dedića potok“ u MZ Vitovlje.
Obavještavamo građane da je, u skladu sa Programom rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2011. godinu i Odlukom Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje o odobravanju realizacije Programa zapošljavanja i samozapošljavanja žena u 2011. godini, broj: 01/1-49-284/11 od 2.2.2011.godine, Federalni zavod za zapošljavanje raspisao Javni poziv za učešće u Programu zapošljavanja i samozapošljavanja žena u 2011. Godini. Tekst Javnog poziva i obrasce zatjeva, izjava i uputstava zainteresovani mogu preuzeti na linkovima ispod teksta.
Općinsko vijeće Travnik zakazalo je 30. redovnu sjednicu ,koja će se održati 15.03. 2011. godine (UTORAK), u 10,00 sati, u Velikoj sali Općine Travnik.
Konstruktivnost predstavljanja Travnika na Sajmu gradova i općina Jugoistočne Evrope ogleda se i u konkretizaciji aktivnosti i razgovora koji su vođene prvog dana Sajma između predstavnika Travnika i općine Karpos iz Republike Makedonije. Naime ova makedonska Općina je iskazala interes o uspostavljanju međuopćinske saradnje te je danas, nakon dogovora potpisivana i Povolja o namjeri za uspostavljanje saradnje koju su potpisali načelnici,Tahir Lendo i Stwevcho Jakimovski .
Načelnik Općine Travnik danas je ,nakon niza sastanaka i postignutih dogovora usaglasio postojanje zajedničkih interesa sa općinom Martinska Ves, jednom od općina hrvatskog grada Sisak. Načelnik ove općine , Ivica Dadović , sa velikim interesovanjem obišao je štand Travnika na kojem je održan zajednički sastanak i upriličeno potpisivanje Povolje o namjeri za uspostavljanje saradnje. Ovom prilikom razmijenjene su informacije o ove dvije općine, posebno informacije koje se odnose na moguće oblasti saradnje.
Najznačajnijim događajem od šireg značaja danas se na Sajmu smatra potpisivanje Sporazuma o energetskoj učinkovitosti općina Jugoistočne Evrope. Naravno da je zadovoljstvo informisati građane o činjenici da je Travnik jedan od potpisnica ovog Sporazuma čiji je osnovni cilj kako razviti Akcioni plan energije za općine Jugoistočne Evrope i strateške prednosti energetske učinkovitosti za općine Jugoistočne Evrope. Ovaj značajni dokumenat u ime Općine Travnik potpisala je Aida Daul, sekretarka Općine Travnik.
Nakon sastananka načelnika naše Općine sa gradonačelnikom hrvatskog grada Križevci održanog na štandu Travnik , gradonačelnik grada Križevci iz Republike Hrvatske danas je uručio predsjedavajućem Općinskog vijeća Travnik zvaničan poziv za prisustvo Međunarodnom sajmu privrede sa koji će se održati u novembru.Ovako uručen poziv istvremeno je garancija za osiguran besplatan prostor za izlagače iz Travnika .Ovom događaju prisustvovao je i direktor Sajma,g-din Darko Mahnec, koji je ponudio više informacija o ovom događaju ali i značaju izlaganja privrednih potencijala na ovakvim međunarodnim događajima. Pored toga, na ovom sastanku sa predstavnicima grada Križevci,danas su razmijenjene i informacije o privrednim kapacitetima i upućeni međusobni pozivi za razmjene delegacija koje mogi biti početak konkretizacije saradnje u određenim oblastima.
Predstavnici italijanske regije Pijemonte, koji su naši partneri u planiranju, projektovanju i izgradni nordijske staze sa svim popratnim sadržajima na Vlašiću , danas su takođe bili gosti na štandu Općine Travnik na Sajmu općina i gradova Jugoistočne Evrope. Na ovom Sajmu oni su imali ulogu predavača na radionici čija je tema bila održivi turizam a ovu priliku boravka u Bosni i Hercegovini iskoristili su kako bi sa predstavnicima Općine Travnik konkretizovali neke od dogovora koji se odnose na projektovanje nordijske staze čija je faza u toku.
Već ranije uspostavljeni kontakti sa slovenačkom općinom Maribor, nastavljeni su i na Međunarodnom sajmu gradova i općina Jugoistočne Evrope sastankom načelnika općina sa pomoćnicima. Na današnjem sastanku postignuti su određeni dogovori koje se odnose na usaglašavanje procedura za uspostavljanje partnerskih odnosa. Inače, prema već razmijenjenim zvaničnim informacijama i podacima utvrđeno je postojanje interesa obje općine za uspostavljanje partnerstva u nekoliko oblasti što će biti definisano zvaničnim aktima.