Općinsko vijeće Travnik zakazalo 22. redovnu sjednicu koja će se održati 25.05. 2010. godine (UTORAK), u 10,00 sati, u velikoj sali Općine Travnik.
Povodom Dana planete Zemlje Udruženje građana“Vlašić planet života“ u nedjelju, 25.04.2010.g. je organizovalo i uspješno realizovalo jednodnevnu akciju pošumljavanja tj. dopune sadnica četinara na području Babanovca (Vlašić) u saradnji sa relevantnim preduzećima i institucijama iz oblasti šumarstva. Cilj aktivnosti je bilo uređenje i unapređenje prirodnog nasljeđa u svrhu priprema za predstojeću ljetnu sezonu na Vlašiću. U akciji je učestvovalo 70 studenata-stipandista Fabrike duhana „Sarajevo“ i studenata Filozofskog fakulteta te ljubitelja prirode, članova udruženja i predstavnika iz oblasti šumarstva a posađeno je 420 sadnica četinara na 6 lokacija u urbanoj zoni Babanovca, a ujedno su vlasnici vikend objekata i hotelsko/ugostiteljskih objekata posadili 650 sadnica.
Nakon prihvatanja Koncepta projekta „Regionalni vodovod Plava voda „Općinsko vijeće Travnik,na današnjoj sjednici dalo je saglasnost na trasu Regionalnog vodovoda „Plava voda“na području općine Travnik .
U cilju sagledavanja toka ugovorenih radova na izgradnji PSKC„Pirota“ načelnik Općine,Tahir Lendo danas je sa svojim saradnicima posjetio ovo gradilište.
U skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća Travnik broj: 01-1-01-3-2-87/10 od 09.02.2010.godine obavještavaju se svi građani Općine Travnik da će se javna rasprava na temu Pravilnik o uslovima i načinu izbora upravnika stambenih zgrada, postupku dodjele certifikata, pravima i obavezama etažnih vlasnika i upravnika, uslovima pod kojima se gubi certifikat upravnika, te načinu promjene upravnika i postupku određivanja prinudnog upravnika za pojedine zgrade održati dana 29.04. 2010.godine u velikoj sali Općine Travnik sa početkom 14,00 sati
Na osnovu zaključka sa 30. sjednice Kolegija Općinskog vijeća Travnik, održane 16.04. 2010. godine, Općinsko vijeće obavještava građane da će se javne rasprave u postupku za davanje predhodne saglasnosti u predmetima za dodjelu koncesije održati u sljedećim predmetima; 1. Predhodna saglasnost za dodjelu koncesije za izgradnju MHC „OŠTREC“ na rijeci Ugar podnositelja KORI-MM-BLAŽEVIĆ d.o.o. Gornji Koričani, na dan 21.04. 2010. godine (SRIJEDA) u 10ºº sati u Velikoj sali Općine Travnik 2. Predhodna saglasnost za dodjelu koncesije za iskorištavanje vodnih snaga rijeke Jesenice, podnositelja ESKIMO S 2 d.o.o. Travnik na dan 21.04. 2010. godine (SRIJEDA) u 12ºº sati u Velikoj sali Općine Travnik
Općinsko vijeće Travnik zakazalo je 20. redovnu sjednicu koja će se održati 26.04. 2010. godine (PONEDJELJAK), u 10,00 sati, u velikoj Sali Općine Travnik.
U okviru aktivnosti na raelizaciji strateških ciljeva koji se odnose na razvoj Vlašića, Općina Travnik započela je niz aktivnosti na uređenju Sportsko-rekreacionog centra „Babanovac“.
Danas je u zgradi Općine Travnik,u organizaciji Službe za zajedničke i komunalne poslove održana javna rasprava na Nacrt odluke o komunalnoj naknadi.