U okviru posjete Srednjobosanskom kantonu Premijer Federacije BIH danas će posjetiti i Travnik. Svrha ove posjete, prije svega usmjerena je u pravcu sagledavanja stanja i daljih aktivnosti na izgradnji Srednjoškolskog centra. Stoga je i posjeta Premijera Mujezinovića koncipirana kao posjeta gradilištu i to ne slučajno sada, jer je i završetak ugovorenih radova prve faze, po posljednjem nalazu nadzornog organa, planiran početkom jula . Veoma značajnom smatra se i posjeta preduzeću „Borac“ koja je takođe planirana za danas a predviđeno je da ovo preduzeće, skupa sa Premijerom Federacije BiH, posjete i Premijer SBK i načelnik Općine Travik. Posjeta preduzeću „Borac“ planirana je od 14,15 -15,00 sati a posjeta Općini Travnik u 15,00 sati nakon čega je predviđen obilazak gradilišta Srednjoškolskog centra.
Kralj,kraljica i njihova svita sutra u Travniku
U ukviru projekta „Travnik wireless city“ počeli su prvi radovi na preuređenju parka kod Općinskog suda Travnik u Info park, odnosno zonu bežičnog interneta.
U okviru inicijative”Lokalno je primarno”, koja je pokrenuta od strane Misije OSCE-a u BiH, Općina Travnik, pored učešća u projektu CAF samoprocjene i razmjene dobrih praksi, svoj angažman potvrdila je i u Mreži međuopćinskog učenja u oblasti ljudskih resursa.
Juče je u Travniku boravio direktor USAID misije u Bosni i Hercegovini, g-din Alan Red sa saradnicima i predstavnicima GAP projekta.Cilj ovo posjete bilo je svečano obilježavanje završetka druge faze GAP projekta koja se odnosi na kapitalne investicije.
Na osnovu zaključka sa 39. sjednice Kolegija Općinskog vijeća Travnik, održane 16.06. 2010. godine, Općinsko vijeće Travnik obavještava zainteresovane da će se 22.06. 2010. godine (UTORAK) u 10ºº sati u Velikoj sali Općine Travnik održati javna rasprava u postupku za davanje predhodne saglasnosti za dodjelu koncesije u sljedećem predmetu; 1. Predhodna saglasnost za dodjelu koncesije za korištenje zemljišta na području Vlašića u sklopu projekta „Vjetroelektrana na Vlašiću“, podnosioca zahtjeva Preduzeća za proizvodnju i promet električne energije konsalting i usluge „ENERGA“ Sarajevo Obavijest je,pored vijećnika OV dostavljena i mjesnim zajednicama Mudrike,Šišava i Vitovlje kao i nadležnim ministarstvima SBK
Općina Travni je objavila J a v n i p o z i v kojim se potencijalni korisnici pomoći hrvatske i bošnjačke nacionalnosti čije je prijeratno prebivalište bilo na području općine Tranik pozivaju da podnesu zahtjev za dodjelu pomoći za obnovu svojih stambenih jedinica u svrhu povratka. Izbor korisnika se odnosi na pomoć u obnovi stambenih jedinica i to: - Obnova stambenih jedinica po principu ključ u ruke. Ukupna vrijednost projekta je: 300.000,00 KM Takst Javnog poziva možete preuzeti u meniju JAVNI OGLASI ili linku ispod
Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona objavilo je Javni poziv za odabir korisnika sredstava “Poticaji privredi” za 2010.godinu a na osnovu Odluke Vlade SBK o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sa pozicije “Transfer za poticaj privredi”. Tekst Javnog poziva zainteresovani mogu preuzeti na linku ispoda.
Općinsko vijeće Travnik zakazalo je 23. redovnu sjednicu, koja će se održati 16.06. 2010. godine (SRIJEDA), u 10,00 sati, u velikoj sali Općine Travnik.