Fondacija Mozaik,Ured Svjetske banke u BIH i Fond Otvoreno društvo BIH pokrenuli su „Fond za civilno društvo-Program malih grantova „koji je namijenjen jačanju i integraciji marginaliziranih i socijano ugroženih grupa(manjine,osobe sa invaliditetom,socijano ugrožena lica,mladi) u društveni život zajednice. Stoga obavještavamo sve zainteresovane nevladine organizacije sa područja općine Travnik da detalje vezane za ovaj poziv kao i formu aplikacije mogu preuzeti na web stranicama www.mozaik.ba i www.worldbank.org/ba ili istu zatražiti putem e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i faksa 033 266 482.
Za 08.04.2009.godine(srijeda) zakazana je 6. redovna sjednica Općinskoga vijeća Travnik sa sljedećim dnevnim redom: 1.Prijedlog Budžeta općine Travnik za 2009. godinu 2.Odluka o Budžetu općine Travnik za 2009. godinu 3.Odluka o izvršenju Budžeta općine Travnik za 2009. godinu 4.Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za odabir korisnika pomoći za obnovu odobrene od strane Vlade Kantona SBK/KSB 5.Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za građevinsko zemljište u državnoj svojini koje se dodjeljuje radi građenja 6.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o postavci privremenih poslovnih objekata – kioska 7.Rješenje o razrješenju člana Nadzornog odbora JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik (Boris Medić) i Rješenje o konačnom imenovanju člana Nadzornog odbora JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik (Ljiljana Matošević) 8.Rješenje o razrješenju člana Nadzornog odbora JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik (Ružica Mar tinović) i Rješenje o konačnom imenovanju člana Nadzornog odbora JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik (Josip Jukić) 9.Izvještaj o realizaciji projekata Nevladinog sektora u 2008. godini 10.Rješenja za dodjelu zemljišta a)Kunalić Amen b)Lučić Zlatko c)Marjanović Luca d)Rubin Željko
Na tematskoj sjednici Općinskog vijeća održanoj 30.3.2009.godine usvojen je Prijedlog Odluke o usklađivanju statusa, oblika, kapitala i djelatnosti Regionalni vodovod JP „Plava voda d.o.o. Travnik.
Na inicijativu vijećnika SDP-a,Općinsko vijeće Travnik najoštrije je osudilo napad na novinarsku ekipu Federalne televije koji se desio u subotu 28.03.2009. godine, kada je prilikom praćenja proslave navijača, nakon pobjede nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine nad reprezentacijom Belgije, napadnuta ekipa Federalne televizije. Međutim,ovom prilikom Općinsko vijeće Travnik uputilo je I kritiku Federalnoj televiziji i Državnoj televiziji kao javnim servisima zato što nisu osigurali prenos utakmice reprezentacije BIH uz obrazloženje inicijative da,naravno, ne može postojati nikakvo obrazloženje za napad na novinare.
Usvajanjem 8 (osam) od predloženih 9(devet )odluka koje su bile predmet rasprave okončana je 5.redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik.
Za ponedjeljak, 30.03. 2009. godine u 10,00 sati, u velikoj sali općine Travnik zakazana je 1. tematska sjednica Općinskog vijeća Travnik .Predmet rasprave ove sjednice je Prijedlog Odluke o usklađivanju statusa, oblika, kapitala i djelatnosti Regionalni vodovod JP „Plava voda d.o.o. Travnik.
Za 25.03. 2009. godine (SRIJEDA), u 10,00 sati, u velikoj sali općine Travnik zakazan je nastavak prekinute 5. redovne sjednice Općinskog vijeća Travnik prema sljedećem dnevnom redu: D n e v n i r e d 1. Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nekretnina 2. Prijedlog Odluke o izmjeni Regulacionog plana HPBŠ I u ulici Prnjavor u Travniku 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Travnik 4. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Inicijative za kategorizaciju putnog pravca Turbe – Karaula - Jajce 5. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Inicijative za javno emitovanje sjednica Općinskog vijeća 6. Prijedlog Rješenja o preuzimanju građevinskog zemljišta od Haseljić (Hajrudin) Nume u korist općine Travnik, radi rekonstrukcije autobusnog stajališta u Docu n/L 7. Prijedlog Rješenja o preuzimanju građevinskog zemljišta od MIKRON d.o.o. iz Travnika Dolac n/L u korist općine Travnik, radi rekonstrukcije autobusnog stajališta u Docu n/L 8. Izvještaj o izdanim rješenjima i utrošku sredstava za alternativni smještaj 9. Izvještaj o radu Komisije za planiranje općinskog razvoja u 2008 godini
1.Služba za inspekcijski nadzor Općine Travnik u skladu sa Programom aktivnosti u tekućoj godini pojačava nadzor nad neovlaštenim korištenjem smetljarnika u stambenim zgradama.
Godinu dana nakon što je Općina Travnik dobila certifikat o uspostavljanju sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000,Certifikacijska kuća TÛV THÛRINGEN obavila je prvi nadzorni audit nad upravljanjem uspostavljenim sistemom kvalitete.