Općinsko vijeće Travnik zakazalo svoju 26. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 24.11. 2010. godine (SRIJEDA), u 10,00 sati, u velikoj sali Općine Travnik.
U skladu sa obavezama preuzetim Ugovorom između UG „Vlašić planet života“ i Holandske organizacije za razvoj SNV o međusobnoj saradnji ,juče je u Travniku potpisan Ugovor između SNV-a i Preduzeća za projektovanje i inžinjering u građevinarstvu „Dom projekt“ d.o.o.Travnik o izradi projektne dokumentacije za izgradnju objekta „Novi doživljaj Vlašića“ na Babanovcu.
Danas je u zgradi Općine održan Forum odgovornosti koji je Općina Travnik organizovala u saradnji sa Centrom civilnih inicijativa .Forum je koncipiran kao prilika načelniku i njegovim najbližim saradnicima da prezentuju dosadašnji rad i buduće planove ali i kao mogućnost zainteresovanim građanima i njihovim udruženjima da pitaju i dobiju odgovore.
Općina Travnik je raspisala Konkurs za dodjelu ukupno 80 stipendija u akademskoj 2010/2011 godini. Kao i prošle godine ovih 80 stipendija biće raspoređeni na redovne studente, redovne studente deficitarnih zanimanja i učenike i studente sportiste.
Načelnik Općine ,Tahir Lendo sa svojim saradnicima ,u četvrtak,11.11.2010.godine na Forumu odgovornosti, odgovaraće na pitanja građana o aktuelnim problemima u našoj lokalnoj zajednici
Uz podršku Švedske agencije za razvoj ( SIDA) Općina Travnik realizuje još jednu od svojih aktivnosti koje vode konačnom ispunjenju strateških ciljeva koji se odnose na zaštitu okoliša.Naime,Služba za zajedničke i komunalne poslove sačinila je nacrt Plana upravljanja otpadom za period 2011/2014.
Za 18.11.2010.godine predviđeno je otvaranje ponuda po ponovljenom konkursu za izbor izvođača radova na zimskom održavanju puteva.Kako zvanična sezona režima zimskog održavanja puteva počinje 15.11.2010 godine dogovoreno je potpisivanje aneksa ugovora sa dosadašnjim izvođačima radova do konačnog završetka procedure izbora izvođača radova za sezonu 2010/2011 kako ne bi bilo zastoja u održavanju puteva.
U skladu sa zvaničnim protokolarnim aktivnostima dočeka gradonačelnika turskog grada Izmit ,njegovih saradnika i gradskih vijećnika,danas je u zgradi Općine Travnik upriličen svečani prijem.
Dana 03.11. 2010. godine potpisan je Ugovor za nabavku i isporuku građevinskog materijala za općinske donacije (2009. i 2010. godina) za raseljene i uzbjegle osobe na području općine Travnik.