Tehnički prijem 18 obnovljenih stambenih objekata na području općine Travnik zakazan je za 29. i 30.10.2009.godine.Ovi stambeni objekti obnovljeni su u okviru projekta ZP08 a izvedeni su po sistemu „ključ u ruke“ .Izvođač radova je „SETA inžinjering“ iz Zavidovića.
Radna grupa za izradu Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) ,prema programu svojih aktivnosti provela je anketu o stanju životne okoline u općini Travnik.Zainteresovani građani analizu ankete mogu pogledati ovdje.
U toku prošle sedmice načelnik Općine Travnik sa svojim saradnicima boravio je u Leipzigu.Razlog posjete bio je višestruk .Ono što izdvajamo kao događaj od posebnog značaja je prisustvo Konferenciji gradonačelnika na temu“ Razvoj grada i demokratija“kojoj su prisustvovali načelnici i gradonačelnici općina i gradova koji su u mreži prijateljskih gradova sa Leipzigom.Ovoj Konferenciji je pored načelnika Tahira Lende,prisustvovala i pomoćnica načelnika za razvoj,privredu i vanprivredu kao osoba u čijoj je nadležnosti i planiranje razvoja naše općine te se nadamo da će stečena iskustva i saznanja uticati i na unapređenje procedura koje se direktno odnose na planiranje razvoja. U Leipzigu je upriličen još jedan ,za Travnik značajan događaj,konkretnije, promocija nagrade koju je Evropski parlament dodijelio Društvu Leipzig-Travnik za unapređenje međuopćinske saradnje unutar evropskih granica. Pored navedenog,načelnik je prisustvovao i svečanoj ceremoniji obilježavanja dvadeset godina od ujedinjenja dvije Njemačke.

Općina Travnik je objavila konkurse za dodjelu stipendija sportistima,redovnim studentima deficitarnih zanimanja i redovnim studentima drugih zanimanja za školsku 2009/2010 godinu. Konkursi i ostaju otvoreni do 20.10.2009.godine odnosno 15 dana od dana objave. Takstovi konkursa mogu s preuzeti na meniju „javni oglasi“. Raspodjela sredstava namijenjenih za stipendije vršiće se prema Pravilnicima koje možete preuzeti:

PRAVILNIK ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVNIM STUDENTIMA

PRAVILNIK ZA DODJELU STIPENDIJA SPORTISTIMA

PRAVILNIK ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVNIM STUDENTIMA DEFICITARNIH ZANIMANJA

OPĆINA TRAVNIK U SARADNJI SA RAZVOJNIM PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA RASPISALA JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA JAČANJE LOKALNE DEMOKRATIJE – LOD KOJI FINANSIRA EUROPSKA UNIJA Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i 14 općina u Bosni i Hercegovini zajednički implementiraju projekat pod nazivom Jačanje lokalne demokratije - LOD. Projekat finansira Europska unija, a djelomično je sufinansiran i od općine Travnik i UNDP. UNDP LOD projekt i općina Travnik pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Travnik.

TEKST JAVNOG POZIVA

EVIDENCIJA IZDATE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

EVIDENCIJA ZAPRIMLJENE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

OBRAZAC POTVRDE PRIJEMA

UPUTE ZA SPROVOÐENJE JAVNOG POZIVA ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA (OCD) U PARTNERSKIM OPCINAMA

SMJERNICE ZA APLIKANTE

Administrativni podaci o aplikantu

Finansijska identifikaciona forma

Izjava o podobnosti

Lista za provjeru

Logicki okvir rada

Narativni budzet uz aneks 1

Plan aktivnosti

Plan potrošnje sredstava tokom implementacije

Pregled budzeta

Prijedlog projekta

Općina Travnik je jedna od odabranih općina u BIH koja je postala dio projekta CAF samoprocjene i međuopćinskog učenja i podrške,koji je dio OESS-ovog projekta podrške lokalnoj upravi.
Općina Travnik i Development studio ( www.posao.ba) potpisali su Memorandum o razumijevanju i saradnji kojim je Općina preuzela obavezu maksimalnog učešća u zapošljavanju mladih ljudi kao jednom od glavnih prioriteta.Prema navedenom Memorandumu potpisnici istog će zajednički raditi na organizaciji lokalnog sajma zapošljavanja koji uključuje aktivnosti posredovanja u zapošljavanju,edukaciji i promociji privrednog potencijala lokalne zajednice.
REZ Agencija nastavlja projekat „Vratimo život prigradskim naseljima“
Služba za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti BiH organizuje seminar na Vlašiću za vlasnike objekata u cilju prezentacije načina ispunjenja obaveze prijave boravka stranaca