Protekle sedmice izvršen je tehnički prijem 12 obnovljenih stambenih jedinica na području općine Travnik, a do danas je izvršena primopredaja svih 12 porodičnih kuća njihovim korisnicima. Stambene jedinice su obnovljene u okviru projekta „ZP 09“ a izvedeni su po sistemu „ključ u ruke“. Izvođač radova je „Vlašić Gradnja“d.o.o., Travnik (9 stambenih jedinica) i „Ljubončić“, d.o.o. Novi Travnik (3 stambene jedinice). Projekat je finansiran od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, odnosno Fonda za povratak a njegova vrijednost je 290.000,00 KM.
Nabavkom 50 kontejnera za odlaganje otpada i uređenjem 3 lokacije za postavljanje kontejnera na Kalibunaru Općina je realizovala još jednu od aktivnosti planiranih u oblasti unapređenja izgleda užeg gradskog jezgra i Sportsko-rekreacionog centra Babanovac na Vlašiću.
Početak uspostavljanja partnerstva sa turskim gradom Izmitom
Prema ranije utvrđenom planu,danas je održana press konferencija o početku izvođenja građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova na sportkoj sali PSKC“Pirota“ u Travniku.Inače radovi su,prema sklopljenim ugovorima sa izvođačima radova,zvanično započeli 18.10.2010.godine a danas su mediji mogli dobiti detaljnije informacije od načelnika Općine,Tahira Lende kao i direktno od izabranih izvođača radova. Informacije koje se odnose na podatke o izvođačima radova objavljivali smo i ranije tako da zainteresovani na ovoj web strani mogu pronaći sve što iz zanima.
Kao rezultat aktivnosti na uspostavljanju konstruktivne saradnje između lokalne uprave i akademske zajednice potpisan je prvi sporazum koji označava početak jednog novog odnosa unutar uspostavljenih partnerstava.
Potpisivanjem Sporazuma o utvrđivanju međusobnih odnosa u realizaciji dijela projekta „Novi doživljaj Vlašića“ kroz izgradnju objekta „Šetnica vrhovima šume“ na Babanovcu, između načelnika Općine Travnik i predsjednika UG „Vlašić-planet života“, nastavljena je uspješna saradnja Općine sa ovim udruženjem.
Na svojoj 25.redovnoj sjednici ,od predloženih 14 tačaka dnevnog reda ,Općinsko vijeće Travnik usvojilo 11. Prijedlog Odluke o komunalnom redu za područje turističkog naselja Babanovac i Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova upravnih odbora javnih ustanova skinuti su sa dnevnog reda i vraćeni na doradu i usaglašavanje.
Na osnovu zaključka sa 41. sjednice Kolegija Općinskog vijeća Travnik, održane 13.10. 2010. godine danas je održana javna rasprava u postupku za davanje predhodne saglasnosti za dodjelu koncesije u predmetu za dodjelu koncesije za eksploataciju mineralne sirovine kamena krečnjaka (kao tehničko-građevinskog kamena) na lokalitetu „Kamenjak“, podnosioca zahtjeva „Teling“ d.o.o. Travnik.
Nakon sklopljenih ugovora sa izabranim izvođačima radova, 18.10.2010.godine zvanično se započelo sa izvođenjem građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova na sportkoj sali PSKC“Pirota“ u Travniku i to uvođenjem u rad preduzeća „Džena“ d.o.o.Gradačac, kao preduzeća izabranog za izvođenje građevinski radova.